Rozbudowa i przebudowa obiektów bursy szkolnej na budynki mieszkalne wielorodzinne

 

Przedmiot zamówienia:

- Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku bursy szkolnej (budynek nr 1 - internat) na budynek mieszkalny wielorodzinny- etap I ;

- Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania bursy szkolnej (budynek nr 2 - stołówka i kotłownia) na budynek mieszkalny wielorodzinny oraz budowę wewnętrznej instalacji gazowej - etap II;

- Rozbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania bursy szkolnej (budynek nr 4 - dwukondygnacyjny) na budynek mieszkalny wielorodzinny - etap III

wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu w tym budowę miejsc postojowych, dróg dojazdowych i placu zabaw, przebudowę linii oświetleniowej, wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej, w tym przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, gazowej i teletechnicznej.


 

KPB w Krośnie SA Generalny Wykonawca - kompleksowa realizacja inwestycji

 

 

 

Kierownik Budowy: Zbigniew Dąbrowski Kadra techniczna firmy budowlanejhttp://kpb.com.pl/box/download.php?MjAxMi0wOC0wNl8yMi00MC0wNC00NTEyOTVfY3V0X0tyemFub3dza2kuSlBH KPB w Krośnie SA

 

 

 

 

  • Zasięg: Działalność krajowa
  • Rodzaj: Budownictwo mieszkaniowe
  • Status: W budowie
  • Inwestor: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe w Krośnie sp. z o.o.
  • Kubatura: 12707 m3
  • Powierzchnia: 4782 m2

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice