Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy stopnia podstawowego w WORD Krosno

 

Nazwa zadania:

Budowa Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy stopnia podstawowego na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie.

 

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją w/w zadania inwestycyjnego

 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:

- roboty rozbiórkowe

- wykonanie budynku Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy st. podstawowego

- wykonanie tarasu widokowego w istniejącym budynku biurowym

- wykonanie placu manewrowego.

- zagospodarowanie przestrzenne

- zewnętrzne sieci i instalacje wodno-kanalizacyjne

- zewnętrzne instalacje elektryczne

 


 

KPB w Krośnie SA Generalny Wykonawca - kompleksowa realizacja inwestycji

 

Kierownik Budowy: mgr inż. Jacek Sabik Kadra techniczna firmy budowlanej KPB w Krośnie SA

 

 

 

 

Kierownik Robót: Edward Matusz Kadra techniczna firmy budowlanej KPB w Krośnie SA

 

 

 

 

 

  • Zasięg: Działalność krajowa
  • Rodzaj: Obiekty użyteczności publicznej
  • Status: W budowie
  • Inwestor: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego , ul. Tysiąclecia 7, Krosno
  • Kubatura: całkowita 4.027,78m3
  • Powierzchnia: zabudowy całkowita 781,85 m2

Galeria

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice